Gebed

Wij geloven dat er een enorme kracht uitgaat van gebed. Het steunt ons en ons werk als u mee wilt bidden voor alle praktische en geestelijke zaken die we tegenkomen. Regelmatig noemen we daarom concrete gebeds- en dankpunten.

Dankpunten

  • Komende maandag mogen we het seizoen van Sweet mess afsluiten met een ijsje aan het strand. We zijn blij met de groei van het programma in het eerste jaar dat het draait en dat het nu een stabiele opkomst heeft. We bidden dat er meer families met kinderen met een beperking aan kunnen aansluiten volgend jaar.
  • Waarschijnlijk stoppen we binnenkort ook met de wandeling voor de kinderen uit het staatscentrum, omdat we de kinderen vanwege de hoge temperatuur niet meer mee mogen nemen. We zijn dankbaar dat we niet meer gebonden zijn aan 1 kind per volwassene maar dat we steeds vaker meer kinderen mogen meenemen. Afgelopen week mochten we ook een moeder van een kind met een beperking ontmoeten tijdens de wandeling die zeer geïnteresseerd was. Ook de nieuwe uitbater van het café waar we elke week heengaan is zeer benieuwd naar wat we doen. Bid voor een vervolg met deze mensen.
  • Gelukkig gaat het goed met ons 7-jarig buurmeisje Greisi (de Albanese versie van Gracy). Begin deze week heeft zij een vervelende val gemaakt en is met haar hoofd op een de punt van een hek gekomen. In eerste instantie werd gevreesd dat de punt diep doorgedrongen was, gelukkig bleek dit uiteindelijk mee te vallen en speelt ze nu weer vrolijk in de tuin.
  • Het gaat goed met onze taalstudie. We krijgen de taal steeds beter onder de knie.

Gebedspunten

  • Een familie waar we in onze ministry nauw bij betrokken zijn, heeft 2 weken geleden hun man en vader verloren. Bid voor een goede verwerking van het verlies en de toekomst van dit gezin. Specifiek of de gemeente (overheid) in een nieuwe huurwoning kan voorzien.
  • De vakantiebijbelweek waar we gaan meehelpen. Veel kinderen gaan de komende zomer op christelijke kampen, gelukkig kunnen we ook wat in Durrës zelf organiseren.
  • Volgende week komt er een Nederlands koppel op visiebezoek namens hun kerk en jeugdgroep om te zien hoe zij kunnen samenwerken met OM hier. Wij mogen ze de verschillende projecten en opties voor samenwerking laten zien. Bid voor goede ontmoetingen en veilige reizen.
  • Ons babyverlof. Op 13 juli hopen we terug te keren naar Nederland. Bid voor een goede reis, een goede overgang en een goede tijd in Nederland.
Advertenties
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close